Kam se vydat na procházku v Kutné Hoře

Published on 12.05.2020

Kutná Hora patří mezi nejkrásnější města v České republice. Město se nachází ve Středočeském kraji a je významnou městskou památkovou rezervaci. Toto město je je také je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Kutné Hoře se ve středověku těžilo stříbro a stalo se tak významným českých měst. Kutné Hoře se také říká stříbrný klenot mezi českými městy nebo město dvou katedrál. Město má unikátní historické jádro s řadou gotických památek, tak se pojďme společně vydat poznávat toto krásné město.


Kutná Hora patří mezi nejkrásnější města v České republice. Město se nachází ve Středočeském kraji a je významnou městskou památkovou rezervaci. Toto město je je také je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Kutné Hoře se ve středověku těžilo stříbro a stalo se tak významným českých měst. Kutné Hoře se také říká stříbrný klenot mezi českými městy nebo město dvou katedrál. Město má unikátní historické jádro s řadou gotických památek, tak se pojďme společně vydat poznávat toto krásné město.

Královská cesta

Královská cesta byla spojnicí mezi Kolínem, Kutnou Horou a Čáslaví. Trasa začíná pod železničním mostem, poté přejdeme řeku Vrchlici a před námi se objeví cestička. Cestou si určitě podívejte na reliéf Jaroslava Vrchlického, který je vytesán ve skále. Dojdeme ke schodům u kostela sv. Barbory, jedná se o gotickou katedrálu, která stojí na vyvýšenině. Odsud můžeme také vidět reliéf básníka Jaroslava Vrchlického, který byl zde vytesán v roce 1919.

Pokračovat budeme podél Jezuitských kolejí, až k dolu Osel. Tam se nachází expozice, která vám prozradí vše o historii těžby stříbra.

Královskou cestu můžeme ukončit na náměstí, jedna ulička vede k Vlašskému dvoru, což je bývalý královský palác s mincovnou. Z náměstí je také výhled na Jezuitskou kolem a chrám sv. Barbory. 

Podél říčky Vrchlice

Údolím vede naučná stezka, která nám prozradí něco o mlýnech a na konci se nachází také vodopády. Procházka začína u již zmíněné mincovně ve Vlašském dvoře, odtud se vydáme po červené turistické značce k říčce. Trasa je podobná Královské cestě a je vhodná pro rodinný výlet s kočárkem. Na konci Královské cesty se vydáme přes kamenný most a pokračujeme po červené značce.

 Cestou budeme míjet několik vodních mlýnů, některé mlýny jsou dochované. Podél říčky půjdeme k údolí až k hrázi Velkého rybníka. Ten je jeden z nejvýznamnějších krajinných prvků v údolí, ve středověku sloužil jako zásobárna vody pro pohon strojů v dolech. V údolí cestou narazíme na dva uměle vytvořené vodopády, jeden má 3,5 m a druhý je 7 m.

Během procházky narazíme na skalní útvaru a možná se v říčce objeví také živí raci. Velký rybník je také přírodním koupalištěm a v zimě zase slouží jako ledová plocha pro bruslaře.

Od Velkého rybníka budeme pokračovat, ale tentokrát po modré turistické značce zpět ke Kutné Hoře. Cestou narazíme na obec Bylany, kde se nachází nejvýznamnější naleziště pozůstatků neolitické kultury v Evropě. A to není vše, v Bylanech se našly také stopy středověkého osídlení z 10. - 12. století.

Po modré značce dorazíme na rozcestí Škvárovna, kde se vydáme cestičkou, kterou lemují ovocné stromy. Odtud  se opět po modré vrátíme zpět do centra města. Pokud budete chtít ukažte dětem unikátní akvadukt, který ve středověku sloužil k přivedení vody do Kutné Hory.

Menhiry nad Kutnou Horou

Menhiry vznikly v letech 2012 - 2013 za pomocí kutnohorských nadšenců a odborníků, kteří pracovali na obnovení energetických bodů v krajině. Prvně se vytvořil kamenný kruh a k němu postupně přibývaly další kameny v nejbližším okolí. První kámen měl 6 tun a pod něj byla uložena pamětní schránka. Poté se kameny doplňovaly nejen na tomto místě, ale i v okolí města. Každý kámen je orientovaný na nějaké místo či památku. Kamenný stůl směřuje na kostel Matky Boží na Náměstí, další kámen je spojnicí menhiru a kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi a také můžeme popsat všechny kameny. Vedle kruhu menhirů je plochý obelisk, který je stvořen k relaxaci a meditaci. Menhiry nejsou jen u Kutné Hory, ale můžeme je nalézt po celém světě

Pokud se vydáme po okolí Kutné Hory najdeme téměř 40 kamenů. Zajímavé je, že některé kameny byl vztyčeny jen za pomocí páky a kladky. Pokud máte rádi táborák, můžete se vydat z Kaňkovské silnice na soukromý pozemek, který je ovšem přístupný všem, ke kamennému kruhu a opět si špekáčky. Odtud je také krásný výhled do krajiny a na památky nejen v Kutné Hoře.

Back to article list