Procházky historickým Telčem

Published on 24.06.2020

Historické město Telč najdete v kraji Vysočina, 25 km od Jihlavy. Centrum Telče je cennou městskou památkovou rezervací a je dokonce zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město má nádherné historické náměstí, kde vás zaujmou gotické a renesanční domy se zdobenými štíty. Na náměstí je také spousta podloubí, kde jsou kavárny a cukrárny, tam si vaše ratolesti dají něco na zub a budou mít energii na objevování města. Jen tak pro zajímavost, věděli jste, že Telči se také říká Moravské Benátky.


Po stopách historie

Procházku po stopách historie Telče začneme na centrálním parkovišti a odtud půjdeme k Zámeckému parku. Za vstupní branou stojí zámecký skleník. Budova vznikla v 19. století, v parku roste spousta vzácných dřevin. Doporučujeme toto místo pro odpočinek před další cestou. V areálu je také Zámecká galerie, Zámecké podzemí a Muzeum Vysočiny. Od zámku se vydáme ke Farnímu kostelu, který se pyšní 60 m vysokou věží. Z původní sladovny se po příchodu Jezuitů do Telče stalo sídlo konviktu. Později budova sloužila pro panské úředníky, nyní je zde sídlo Vzdělávacího zařízení Telč Ministerstva financí ČR.

Procházka nás zavede k radnici, která vznikla spojením dvou gotických domů. První zmínka o radnici je z rok 1443. Radnice je zajímavá tím, že je jedna z mála nechrámových budov v Evropě s fasádou s vysokým řádem. Na čelní straně v podloubí je deska, která informuje o zapsání města do seznamu UNESCO v roce 1992. Od radnice půjdeme k Horní bráně, což je jednopatrová budova z 2.poloviny 16. století a je zdobená sgrafitem. Na budově najdete vyobrazenou pětilistou růži s letopočtem 1629. Nesmíme vynechat Telčský dům, který patří k nejstarším domům, ukažte dětem interiér, který je stále s původně malovaným trámovým stropem.

Během procházky po historickém náměstí narazíte na Morový sloup, který stojí uprostřed náměstí, a také na Horní a Dolní kašnu. Obě kašny byly původně dřevěné a později byly upravené do kamenné podoby.

Konec procházky po historii města bude u Dolní brány, která je součástí městského opevnění a navazuje na zámek. Tato brána slouží pro východ z města přes hráz Štěpnického rybníka zpět na parkoviště.

 

Okolo Štěpnického rybníka

Ke Štěpnickému rybníku se dostaneme Dolní brána, která je blízko zámku. Procházka to bude velmi pěkná a taky trochu naučná. Od Dolní brány vyrazíme doprava, kde půjdeme pod zahrádkami. Rybník si můžete také projet na loďkách, pokud budete chtít. Po zrušení hradeb v 19.st zde vznikly zahrádky, dokonce tam můžete objevit prvky hradeb ve zdech. Cesta pokračuje po hřbitov u sv. Anny až k sídlišti U Štěpnického rybníka, nyní jsme se dostali k místu, kde do rybníka vtéká Telčský potok. Pokračujeme po mostě k Posvátné ulici až k Oldřichovu náměstí, které má tvar trojúhelníku. Tam je krásný malý parčík s kaplí. Štěpnickou ulicí se budeme procházet kolem selských domů se štíty. Vydáme se vlevo na křižovatku a náměstíčko s malou kamennou kašnou. Tady začíná pěší zóna a ulice Na Baště, vydejte se kolem sochy sv. Prokopa zpátky k dolní bráně, na začátek naší procházky.

 

Stezkou na Staré Město

Tentokrát začneme naši procházku u Horní brány, odtud půjdeme vlevo směrem k k hrází Ulického rybníka. Uprostřed hraze je mramorová socha sv. Jana Nepomuckého, doporučujeme si zde pořídit fotku s panoramatem věží, které se zrcadlí na vodní hladině. Jakmile přejdeme hráz narazíme na žulové Boží muka z r. 1480. Vrátíme se zpět po hrázi k barokní soše anděla Strážce a vydáme se pod hráz. Můžete se podívat na hřbitov, kde v kostele stojí původní barokní varhany z 1. pol. 18. století. Věž kostela zdobí nejstarší telčský zvon z r. 1515.

Od hřbitova naše cesta povede k hrázi Staroměstského rybníka a kolem bývalého parního mlýna.  Na hladině rybníka se zrcadlí okolní stavby a věž kostela Matky Boží a také vzdálenější městské věže, další krásna fotka do rodinného fotoalba. Nyní půjdeme zpět směrem k městu, projdeme se kolem sportovního hřiště, náměstí Hrdinů ke kruhovému objezdu. Jakmile dojdeme k Svatoanenské ulici dáme se doprava na ulici Na Parkaně a dorazíme k městskému příkopu. Za prvním můstkem uvidíme bývalou židovskou synagogu, my se vydáme dalším můstkem zpět na telčské náměstí.

Město Telč nabízí mnoho dalších nádherných procházek pro rodiny s dětmi. My jsme sepsali jen pár, ale toto město přímo vybízí k obdivování památek, které zde stojí po staletí.

Back to article list