Toulání okolím Strakonic

Published on 31.08.2020

Strakonice se nachází v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, v blízkosti Českých Budějovic. Ve Strakonicích je řada historických památek, mezi nejznámější patří Strakonický hrad. Na Velkém náměstí vás zaujmou historické domy s bohatě zdobenými fasádami. na rohu náměstí narazíte na budovu České spořitelny se sgrafitovou výzdobou. Další krásné historické domy jsou tzv. Papežovy domy se štítem zakončeným volutami. Bohužel část historických Strakonic zmizela během 20. století, zbouraná byla židovská čtvrť, ale také rodné domy národních buditelů.


Hrad Strakonice

 

Kulturní památka Strakonický hrad je pýchou města Strakonic. Středověké dějiny hradu se vážou se šlechtickým rodem Bavorů. Johanité po roce 1243 postavili mezi kostelem a hradním palácem křížovou chodbu s cihlovými žebry a nástěnnými malbami. V roce 1260 začala výstavba nového hradního paláce a věže, dnes nese název Rumpál.

V současné době vlastní areál hradu tři subjekty. Největší část vlastní město Strakonice a menší část má Jihočeský hrad. V roce 2006 prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí, která přinesla nečekané objevy. Archeologický průzkum odhalil kamenné základy středověkého objektu v hloubce půl metru pod povrchem.

 

Od roku 1995 je areál hradu prohlášen za národní kulturní památku. Vaše děti určitě nadchne oblíbení hradní safari se zakrslými kozami, ovečkami, poníky a oslíkem.

Procházka ke zřícenině hradu Prácheň

Zříceninu hradu Prácheň naleznete nad řekou Otavou, 18 km vzdušnou čarou od Strakonic. Kdysi rozsáhlý hrad je nyní chráněná kulturní památka ČR. Hrad byl postaven systémem flankovacích věží odrážejících aktivní obranu po vzoru Francie. Na počátku 1í. století majitelé panství nechali vystavět mezi hradní zříceniny poustevnu, ze které zbyly nyní jen obvodové zdi. K hradu kdysi patřila také vesnice ze které se dochoval pouze kostel svatého Klimenta.

Na místě původního hradu Prácheň byla vyhlášena přírodní rezervace s přirozenými dubohabrovými lesními porosty.

Hora Prácheň, po které je pojmenovaný jak hrad tak i celý kraj - Prácheňský kraj, se dostal do vědomí až do dnešního dne. Na zříceninu hradu se dostanete z horažďovického náměstí po červené značce směr Svatá Anna, poté se vydáte přes Otavu po zelené turistické značce. Cesta je dlouhá cca 2,5 km.

 

Zřícenina hradu Helfenburk u Bavorova

Ke zřícenině hradu Helfenburk u Bavorova vyjdeme z parkoviště u silnice spojující Bavorov s Volyní. Trasa je vhodná i pro kočárek, takže si jej nezapomeňte přibalit do kufru auta.

Z parkoviště se jde po modré turistické značce, cesta je nenáročná, budete pomalu stoupat ke zřícenině na vrchu Malošín. Pokud pojedete i s kočárkem, tak pro vás cesta skončí na nádvoří s pozůstatky hradního paláce. Na nádvoří jsou také lavičky, kde si můžete odpočinout od tlačení kočárku.

Areál hradu míval mohutný obranný systém a byl obehnán hradbami s vysunutými věžemi. Hrad má také 2 rozhledny, které bývaly kdysi válcové strážní věže.

Do první brány hradu se dostaneme dřevěným mostem, součásti zříceniny jsou i pozůstatky rozsáhlého dvoulodního paláce. Nyní se v prostředí zříceniny konají svatby a různé kulturní akce.

Nový správce Helfenburku vytvořil u první brány hradu na levé straně bufet a venkovní posezení. Pokud si doma zapomenete svačinu tak si ji jednoduše koupíte v bufetu a po malém občerstvení. Po občerstvení jděte směrem k druhé bráně, kde na vás čeká výhled do okolí a na kruhové bašty. Dále na ploše zříceniny Helfenburk uvidíte systém dvou bran tzv. přihrádky, z nichž jedna byla vybavená padacím mostem. Další přihrádka vás nasměruje na nádvoří, kde se na hřebeni tyčí zbytky třípatrového paláce, stojí tam také rozhledna, která sloužila jako strážní věž a nyní vám nabídne výhled do krajiny a Šumavu.

Back to article list